Ekoporadenský portál Ministerstva životního prostředí


jste zde: úvodní » Pomozte na podzim


Pomozte přírodě na podzim

„Aristotela by nikdy nenapadla taková blbost, jako doporučovat lidem, aby hledali štěstí. To se dostavuje u činných lidí jako vedlejší, nezamýšlený příznak jejich aktivit.
Václav Cílek, geolog a spisovatel

Zachraňme studánky!

Studánky vždy patřily do naší krajiny, provázely člověka při jeho práci a odpočinku. Nyní mají lidé jiné možnosti i starosti, a tak studánky pomalu zanikají. Dobrovolníci zapojení do projektu Sdružení Mladých ochránců přírody „Zachraňme studánky” najdou zpustlou studánku, dohodnou se s majitelem pozemku a promyslí vhodnou pomoc. Každá studánka je jiná a potřebuje jinou pomoc, ale většinou ji musíme důkladně vyčistit – od větví, hnijícího listí, napadaných kamenů, nejvíce však lidských odpadků. Zastřešit a upravit odtok. Vše průběžně fotíme.
Nejlepší je převzít nad studánkou dlouhodobý patronát. Znamená to ji navštívit alespoň dvakrát do roka a zkontrolovat i její okolí. Díky naší dlouhodobé práci začne studánka opět plnit svoji funkci - místní lidé ji začnou navštěvovat a chodit si k ní pro vodu. Více na www.estudanky.cz

„Na čištění řeky je vždycky prima parta lidí, vidíte konkrétní výsledky své práce a tak nějak cítíte, že příroda může znovu dýchat.“
Michaela Ježdíková, Vrané nad Vltavou

Clean up the World!

(Ukliďme svět!) je mezinárodní kampaň, v jejímž rámci organizují skupiny dobrovolníků na celém světě úklid svého okolí, parků, břehů řek a potoků, či likvidaci černých skládek. Zapojit se může každý. Stačí se porozhlédnout ve svém okolí a pustit se do úklidu. Pro odbornou a materiální pomoc k zajištění akce se obracejte na ČSOP. Více na www.csop.cz/uklidmesvet
Zelená stezka – Zlatý list je celostátní soutěž dětských kolektivů se zájmem o životní prostředí, kterou organizují dobrovolníci a každoročně se jí zúčastní několik tisíc dětí. Na soutěžní stezce potkávají odborníky, kteří prověří jejich znalosti z přírodovědných disciplín jako je botanika nebo ornitologie. Cílem není jen vlastní soutěž, ale i zjištění, co se v přírodě dá vidět, poznat, a jak se jí dá pomáhat. Více na www.smop.cz.

Být v harmonii s přírodou je umění naslouchat jejímu hlasu.“
Jiří Pavlica, hudebník a skladatel

Nový prales

Cílem projektu Nový prales je obnova přirozeného lesa. Tento cíl v rámci víkendových akcí pomáhají naplňovat dobrovolníci, kteří během září až listopadu vysazují v Novém pralese původní druhy dřevin – buky, jedle a javory.
Celou akci zajišťuje Pozemkový spolek pod organizací Čmelák – Společnost přátel přírody, který pečuje o 20 přírodně cenných lokalit. Jednou z nich je právě „Nový prales“ na Ještědském hřebeni o rozloze 35 hektarů. Více na www.novyprales.cz.

„Pobyt na víkendovkách je dobrý způsob, jak levně a aktivně strávit pár dní v přírodě, načerpat energii, pročistit plíce, potkat zajímavé lidi a mít dobrý pocit, že jsem přírodě pomohla.“
Ing. Alena Halbichová, dobrovolnice Čmeláka


Sázet může každý

Chtěli byste si dobrovolnický projekt realizovat sami? Vysázet společně s kamarády vlastní alej či remízek, ale chybí vám finance? Obraťe se s žádostí na Nadaci Partnerství, která pravidelně každý rok podporuje výsadbu stromů prostřednictvím grantů.  
Magdalena Pazderová realizovala úspěšně dva krajinotvorné projekty Vraťme stromy krajině! v obci Újezd na Znojemsku. V prvním byly na vybrané obecní pozemky vysázeny stanovištně původní stromy a keře. V druhém dobrovolníci vysázeli remízek uprostřed pole, čímž výrazně oživili krajinný ráz obce. Společně vysázeli dohromady téměř 120 stromů a 200 keřů.

Dobrovolnický den firem

Má ohlas i u nás. Ve stanovený den zaměstnanci vyrazí ze svých kanceláří do terénu, kde pomáhají na vybrané přírodní lokalitě. Pomocí může být fyzická práce nebo i předávání administrativního know-how neziskovým organizacím.  Pro zaměstnance je to změna, jiný druh teambuildingu a možnost nahlédnutí do neziskového prostředí. I vaše firma může vyrazit na dobrovolnický den. Více na www.novyprales.cz.

Vytisknout stránku

Poradny v regionech

mapka Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj

Jaké téma Vás zajímá?

Úžasné projekty OP ŽP

Kontakty

Ministerstvo životního prostředí České republiky
Odbor finančních a dobrovolných nástrojů politiky životního prostředí
Vršovická 65, 100 10 Praha 10
www.mzp.cz


Správce portálu
Tomáš Popp
E-mail: tomas.popp@envic.cz


Vytvořili: ANTstudio.cz
Design: Hanja.eu


©2008 www.ekoporadny.eu

MŽP

MŽP