Ekoporadenský portál Ministerstva životního prostředí


jste zde: úvodní » FAQ » Jaký je rozdíl mezi značkami Fair Trade a bio z hlediska dodržování práv zaměstnanců a jak je možné, že cena těchto produktů je v řetězcích často shodná s cenou běžného zboží?


Jaký je rozdíl mezi značkami Fair Trade a bio z hlediska dodržování práv zaměstnanců a jak je možné, že cena těchto produktů je v řetězcích často shodná s cenou běžného zboží?

Lze říci, že v hnutí ekologického zemědělství (EZ, jehož výstupem jsou biopotraviny) i Fair Trade jde o tři základní priority: příroda, lidé, finance, ale jejich pořadí je odlišné. Pro Fair Trade jsou na prvním místě lidé (sociální rozměr), následují finance (ekonomicko-sociální rozměr) a příroda (ekologický rozměr). Pro EZ byla a je zásadní ekologie, na druhém místě lidé, i když jde spíše o spotřebitele a jejich zdraví než o samotné producenty, třetí místo patří financím, tedy spravedlivé ceně za kvalitní potraviny.

Srovnání způsobu zemědělské produkce ukazuje, že EZ má pravidla jasnější, ale ošetřující pouze produkci. Pro bioprodukty platí přísná a zákonem daná pravidla, a to hned od počátku hospodaření v tomto režimu. Zcela jasný a striktní je zákaz používání umělých minerálních hnojiv a pesticidů a dalších látek a postupů. Pro producenty v EZ platí pravidla pro zpracování produktů v biopotravinu a normativně je ošetřeno i nevnášení nežádoucích potravinářských aditiv a nešetrných postupů (např. ozařování potravin). Pravidla pro ekologické zemědělství řeší také welfare (životní pohodu a přirozené podmínky chovu) zvířat. Povinné pro ekologické zemědělství bývají i tzv. agro-envi opatření v krajině, jednodušeji řečeno aktivní a pozitivní zemědělské působení na krajinu a přírodu. Vzhledem k době (60.-70. letech 20. století), místu (západní Evropa, USA) a okolnostem (zákony na ochranu zaměstnanců, nastavený systém sociálního zabezpečení etc.) jeho institucionalizace, EZ neřeší pracovní podmínky rolníků, vykořisťování atp., neboť za daných podmínek tyto nepředstavovaly významný problém.

Naopak hnutí Fair Trade vznikalo (z iniciativy západních organizací) v chudých zemích třetího světa, kde existovaly a stále existují problémy s dodržováním norem pracovního práva i ochranou životního prostředí. Cílem je tedy zajistit zlepšení v těchto oblastech a v neposlední řadě přispět k ochraně drobných producentů před výkyvy cen na globálních trzích, které mnohdy způsobují pokles cen pod vlastní náklady produkce a likvidaci producentů. Ochrany producentů se dosahuje pomocí vytvoření dlouhodobých odběratelských vazeb a stálých výkupních cen. Zajištěna je i ochrana zdraví rolníků, producenti zařazení do systému Fair Trade nesmějí používat některé agrochemické látky, zakázané např. Světovou zdravotnickou organizací a mezinárodními úmluvami o toxických látkách. Povinně musejí mít plán rozvoje a omezování užívání chemických „pomocníků“. Potřebná jsou i přesná pravidla pro manipulaci, skladování, použití a likvidaci agro-chemických prostředků, jejichž částečné použití je možné. Pro další rozvoj hospodaření existují obvykle i postupná agro-envi opatření, která mají pozitivně ovlivnit např. druhovou pestrost rostlin a živočichů (tzv. biodiverzitu).

Značka Fair Trade automaticky neznamená, že byl výrobek vyprodukován s ohledem na životní prostředí (tedy v kvalitě bio) a naopak značka bio nemusí znamenat, že jeho výrobce v zemích třetího světa nebyl vykořisťován. Odhadem více jak polovina výrobků fair trade na českém trhu má i certifikát bio. Proto teprve výrobek nesoucí obě značky může spotřeibteli naznačit, že kupují nejvyšší možnou kvalitu, a to i z hlediska sociálního, morálního a ekologického.

Označování výrobků slovem bio se řídí zákony a jeho porušení je dle zákoných ustanovení postihováno, u Fair Trade výrobků není udílení značky upravováno legislativně, ale stanovují jej předpisy nezávislé organizace FLO (tato je největší, existují, ale i jiné), tudíž její neoprávněné použití je daleko obtížněji postihovatelné (byť zatím u nás nebyl zaznamenán žádný takový případ).

Co se týče cen. Cenová politika obchodních řetězců je velmi neprůhledná jetak velmi obtížno říci jak se vlastně cena v řetězcích utváří. V teoretické rovině by mělo platit, že cena bio či FT produktů je o něco málo vyšší než cena konvenčních produktů (vzhledem k vyšším nákladům např. na certifikaci, vyšší podíl ruční práce etc.), nicméně do této teorie vstupují aspekty nabídky x poptávky, tlaku řetězců na snižování výkupní ceny, praxe prodeje některých výrobků po omezenou dobu, např. v akci, pod nákupní cenou atp. Takže podivovat se nad nízkou cenou bio a FT produktů v řetězcích je stejné jako podivovat se rohlíku za 0,90 Kč…

zdroj: www.biospotrebitel.cz

Mohlo by Vás zajímat

Byla pro Vás tato informace užitečná?

Poradny v regionech

mapka Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj

Jaké téma Vás zajímá?

Úžasné projekty OP ŽP

Kontakty

Ministerstvo životního prostředí České republiky
Odbor finančních a dobrovolných nástrojů politiky životního prostředí
Vršovická 65, 100 10 Praha 10
www.mzp.cz


Správce portálu
Tomáš Popp
E-mail: tomas.popp@envic.cz


Vytvořili: ANTstudio.cz
Design: Hanja.eu


©2008 www.ekoporadny.eu

MŽP

MŽP