Ekoporadenský portál Ministerstva životního prostředí


jste zde: úvodní » Zlínský » Ekoporadna Veronica - Hostětín


Ekoporadna Veronica - Hostětín

Ekoporadna poskytuje veřejnosti bezplatnou radu a pomoc v otázkách týkajících se životního prostředí. Návštěvníkům poradny je k dispozici rozsáhlá knihovna se studovnou. Specializuje se na ochranu přírody a krajiny, ochranu klimatu, efektivní využití obnovitelných zdrojů energie, ekologické stavění. Dlouhodobě se podílí na činnosti Sítě ekologických poraden (STEP). a je součástí Sítě center pasivního domu.

V obci Hostětín v Bílých Karpatech se již řadu let Veronica podílí na projektech, které naplňují koncept trvale udržitelného regionálního rozvoje založeného na šetrném využívání místních zdrojů a podpoře místní ekonomiky. V obci je postavena výtopna na biomasu, kořenová čistírna odpadních vod, bio-moštárna, řada solárních kolektorů, 3 fotovoltaické elektrárny, šetrné veřejné osvětlení. Centrum Veronica sídlí v modelovém pasivním domě, který  využívá obnovitelné zdroje (slunce, biomasa) i přírodní materiály (sláma, hliněné omítky, nepálené cihly apod.).

Centrum Veronica Hostětín se zabývá environmentálním vzděláváním širokých skupin veřejnosti – odborníků i laiků, dětí i dospělých. Organizuje řadu seminářů, konferencí a jiných vzdělávacích a osvětových akcí. Pro školy připravuje řadu jednodenních i pobytových výukových programů.

Poradenství je jedinečně kombinováno s praktickými ukázkami technologií realizovanými v Hostětíně (viz výše). Kromě standardních poradenských dnů je v Hostětíně pravidelně nabízen Den otevřených dveří. Zájemci mají možnost se zúčastnil lektorovaných exkurzí (v libovolném termínu, po domluvě).

Kontakt

Centrum Veronica Hostětín
Hostětín 86
687 71 Bojkovice
Tel.:+420 572 641 855
E-mail: hostetin@veronica.cz 

Poradci

Hana Machů
Poradkyně se specializuje na obecné environmentální poradenství a ekologicky šetrný provoz škol (program Ekoškola).

Alena Šuráňová
Poradkyně se specializuje na obecné environmentální poradenství.

Kateřina Fojtů
Poradkyně se specializuje na téma Pasivní domy a ekologické stavění.

http://www.hostetin.veronica.cz

Hodiny pro veřejnost

Osobní návštěvu si můžete dohodnout telefonicky nebo emailem.

Fotogalerie

foto  - 187Konferenec venkovská krajina
foto  - 188

Vytisknout stránku

Poradny v regionech

mapka Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj

Jaké téma Vás zajímá?

Úžasné projekty OP ŽP

Kontakty

Ministerstvo životního prostředí České republiky
Odbor finančních a dobrovolných nástrojů politiky životního prostředí
Vršovická 65, 100 10 Praha 10
www.mzp.cz


Správce portálu
Tomáš Popp
E-mail: tomas.popp@envic.cz


Vytvořili: ANTstudio.cz
Design: Hanja.eu


©2008 www.ekoporadny.eu

MŽP

MŽP